Infomaatti-tuoteperheen tietosuojaseloste

Päivitetty 14.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Infomaatti Oy (Y-tunnus: 2525119-9), Kauppakatu 18 B 8, 40100 Jyväskylä, email: asiakaspalvelu[at]infomaatti.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henri Hakasalo, puh. +358 40 821 4273, henri.hakasalo[at]infomaatti.fi

3. Rekisterin nimi

Infomaatti-tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uuden käyttäjän luominen järjestelmään edellettää nimen ja sähköpostiosoitteen syöttämistä. Käyttäjätunnukset lähetetään uudelle käyttäjälle sähköpostitse.

Asiakas voi syöttää järjestelmään työmaan/projektin työntekijöiden tietoja. Ensisijaisena tarkoituksena tietojen syöttämiselle on käyttäjätunnuksen luominen ja yhteydenoton mahdollistaminen. Asiakas voi syöttää erinäisiä projektin kannalta oleellisia tietoja järjestelmään, mikäli hän kokee sen tarpeelliseksi.

Asiakas voi syöttää järjestelmään taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden henkilötietoja. Tietojen syöttäminen mahdollistaa Infomaatti-järjestelmäkokonaisuuden kautta tapahtuvan asukastiedottamisen ja -viestinnän sekä antaa asukkaille mahdollisuuden lisäpalveluiden kuten pesutuvan- ja saunavuoronvaraamisen käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, mitä asiakas itse sinne syöttää. Erillisen sopimuksen myötä asiakas voi antaa osan tiedoista Infomaatti Oy:n henkilökunnalle suoraan ja tässä tapauksessa Infomaatti Oy:n henkilökunta suorittaa kyseisten tietojen syöttämisen järjestelmään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai Infomaatti Oy:n etu tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luotettavan tiedonsiirron, nopean toimivuuden ja tehokkaan tietoturvan takaamiseksi Infomaatti Oy vuokraa palvelinalustan kolmannelta osapuolelta, jonka palvelimet sijaitsevat fyysisesti Irlannissa (EU:n sisällä). Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Infomaatti-järjestelmän käyttämät datavarastot on suojattu seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti: ISO 27001, SOC 1 ja SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Aiemmin SAS 70 Type II), PCI Level 1FISMA Moderate, Sarbanes-Oxley (SOX).

9. Tarkastusoikeus

Kuten laki edellyttää, jokaisella henkilöllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista, kuten laki edellyttää. Pyyntö lähetetään Infomaatti Oy:n henkilökunnalle. Infomaatti Oy:n henkilökunta on velvoitettu ilmoittamaan ja antamaan kirjallinen todistus, mikäli se ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamiseksi. Infomaatti Oy:n henkilökunta ilmoittaa tiedon korjaamisesta sille, joka on syöttänyt järjestelmään virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Infomaatti Oy:n asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää informoimaan asiakasta Infomaatti-tuoteperheen uusista toiminnallisuuksista sekä muista tuoteperheeseen tai asiakassuhteeseen liittyvistä asioista.

12. Muuta

Henkilötietojen suhteen sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Takaisin etusivulle